Info om afslutningsfesten

Kære alle

Vi skal starte med at beklage de modsatrettede informationer der florerer vedr. afslutningsfesten.
Der pågår i disse dage en del møder og forhandlinger mellem bestyrelserne, grundet de seneste måneders uro vedr. holdfællesskaberne, som snarest ønskes forhandlet på plads.

Afslutningsfesten, der var planlagt til den 5. maj, udskydes derfor til 15 juni, hvor der pt. arbejdes på et lidt andet koncept end de tidligere år.

Mere information tilgår snarest.

Hilsen
HUK’s bestyrelse