Pædofillipolitik

Til forældre, trænere og ledere,

Orientering vedrørende HUK Håndbold´s regler for trænere og lederes omgang med klubbens børn og unge

Klubben ønsker:

  1. At sende et signal til forældrene om, at børnenes tryghed har højeste prioritet i klubben og at vi gør en indsats for at overgreb ikke skal kunne forekomme.
  2. At beskytte vore mange frivillige trænere og ledere mod at havne i en situation, hvor motiver og intentioner i en given situation kan blive misforstået.
  3. At sende et signal til pædofile om, at klubben ikke ønsker at give pædofile nogen som helst handlemuligheder. Ingen, der tidligere er straffet i pædofilisager, kan arbejde i klubben.

Klubben forventer eksempelvis: 

  •  At der så vidt muligt, er 2 voksne eller ingen, der overnatter i samme lokale som børnene på trænings- eller turneringsture.
  •  At børn ikke fotograferes i omklædningssituationer.
  •  At trænere og ledere undgår seksuelt krænkende bemærkninger og kun berøringer i tilknytning til boldspillet er tilladt.
  •  At ingen inviterer børn hjem privat, uden at børnenes forældre er orienteret, og at der samtidig deltager mindst 2 voksne i arrangementet.
  •  At trænere og ledere i HUK Håndbold, der arbejder med børn under 15 år, underlægges kravet om, at HUK Håndbold  kan indhente oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister.

Har man som træner, leder eller forældre mistanke om, at der er foregået overgreb på børn,
har man pligt til at rette henvendelse til klubbens formand Jette Hansen, tlf. 28148657.