HUI’s venner

HUI´s Venner – er en støtteforening, der blev stiftet i 1963. Vennerne består af en trofast skare af “gamle” HUI´ere. Klubben fungerer udelukkende ved hjælp af frivillige.

HUI’s Venner ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Disse vælges på den årlige generalforsamling.

HUI´s Venner har i den sidste halve snes år udbetalt over sekshundrede tusinde kroner til klubben og til afdelingerne. Pengene er gået til nyanskaffelser, tilskud til rejser, materiel og andre omkostninger.


Det koster kun 100,- årligt at være medlem af HUI´s Venner. Har du lyst til at betale mere, er du naturligvis velkommen til det. Erhverv kan også støtte. Faktura sendes gerne.

Vi vil meget gerne fastholde og øge støtten til HUI´s medlemmer, ungdom og senior, og derfor er det vigtigt med en god solid medlemskreds i HUI´s Venner.

Det er nemt at melde sig ind. Du udfylder blot en indmeldelsesblanket som findes i HUI’s klublokale/Cafeen, hvor du også afleverer den. Du kan også melde dig ind ved at sende en mail til huisvenner1963@gmail.com – og meddele at du gerne vil hjælpe med støtte, og endelig kan du lave en bankoverførsel direkte til vores bankkonto i Nordea: Reg. 1329 Nr. 0290 030 197 – Husk at oplyse afsendernavn.

Søg støtte:

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende:

  1. En beskrivelse af hvem, der søger tilskud.
  2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til.
  3. Størrelsen af det ansøgte beløb, bilagt et budget for det samlede beløb.
  4. Meddelelse om der er søgt støtte andre steder. Hvis JA – hos hvem
  5. Hvornår det ansøgte beløb skal anvendes.
  6. Søges økonomisk støtte, hvor de ansøgte midler går til deltagere/ medlemmer, eller hold fra andre klubber, skal fordeling af medlemmer oplyses.
  7. Der kan ikke søges økonomisk støtte, når arrangementet er afviklet.
  8. Ansøgningen skal gives til klubbernes afdelingsformand, der skal godkende ansøgningen. Godkender afdelingsformanden ansøgningen, videresender afdelingsformanden denne til HUI´s Venner til behandling.

Med venlig hilsen

HUI´s Venner / Bestyrelsen

Februar 2019