HUK’s strategi for holdfællesskaber

Der har været lidt forvirring om etablering af holdfællesskaber, hvilke årgange/hold er med og skifter det fra år til år.

HUK håndbold’s bestyrelse har derfor valgt at præciserer HUK’s strategi, så der fremadrettet ikke er uklarheder.

  • HUK ønsker at udbrede håndbolden lokalt med træning og kampe i egne haller.
  • HUK vil, så vidt det er muligt, stille med egne HUK-hold.
  • HUK søger primært holdfællesskab i efterskoleårgangene.
  • HUK vælger i god tid før en ny sæson starter, at søge aftale om holdfællesskab, hvis det ikke er muligt selv at stille hold og gennemføre træning.

HUK håndbold’s bestyrelse har for sæson 2018/2019, og i samråd med Øresund håndbold, valgt at etablerer holdfællesskab på U16 og U18 drenge og piger.

Vi regner med at offentliggøre trænerbemandingen for både HUK’s hold og hold i holdfællesskab, i starten af det nye år.

God jul til alle

Bestyrelsen
HUK Håndbold