Ekstraordinær generalforsamling

Flere bestyrelsesmedlemmer ønsker med baggrund i manglende tid og i uoverensstemmelser om klubbens kurs at udtræde af bestyrelserne.
Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i KIK- og HUI-håndbold (Holdfællesskabet HUK-Håndbold)

mandag den 15. maj 2017 kl. 19.30 i KIK IND i Egedalshallen

med følgende dagsorden:
 1) Valg af dirigent

2) Valg til KIK Håndbold

Valg af formand

Valg af sekretær

Valg af menigt medlem

3) Valg til HUI Håndbold

Valg af formand

Valg af kasserer

Valg af sekretær

Valg af menigt medlem

4) Eventuelt

Sportsudvalg og administration (kontingentopkrævning og regnskab) tilbyder at fortsætte.

For KIK Håndbold gælder:

Valgbarhed har ethvert medlem som er fyldt 18 år, og som har 60 dages medlemskab, og ikke er i restance med sit kontingent.

For at blive valgt skal man være til stede eller skriftligt tilsagn foreligge.

Stemmeret har ethvert fremmødt medlem som er fyldt 15 år, og som har 60 dages medlemskab og ikke er i restance med sit kontingent. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

For HUI Håndbold gælder:

Bestyrelsesmedlemmer samt frivillige trænere og ledere skal som et minimum være passive medlemmer.

For at blive valgt skal man være til stede eller skriftligt tilsagn skal foreligge.

Stemmeret har ethvert medlem af afdelingen, som er fyldt 16 år, som har 30 dages medlemskab og ikke er i restance.

Endvidere har forældre til medlemmer under 16 år stemmeret med 1 stemme per ungdomsmedlem, når ungdomsmedlemmer har været medlem i 30 dage og ikke er i restance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Vel mødt

Bestyrelserne i KIK og HUI Håndbold