Ironman

Vær med til at tjene 50.000,- kr. til klubben, så kan vi holde vores høje aktivitetsniveau.


Så er vi klar til endnu en gang støtte til Ironman. Vores indsats de sidste år har været så god, så vi igen er blevet inviteret med.

Løbet finder sted søndag, den 20. august 2016 fra kl. ca. 07.30 til ca. 14.00.

Tilmeld dig som hjælper nu

Vi skal dække Strandvejen fra Hellerup op til  Skodsborgvej. Derudover vil vi have ansvaret for depotet placeret på Bellevue – lige overfor Bellevue teatret.

Vi skal i år bruge minimum 100 personer til dette arbejde. 

Lav en hyggelig tur ud af dette arrangement, som betyder en indtægt til klubben på over 50.000 meget vigtige kroner.

Vi forventer at alle årgange stiller med mindst 20 personer over 14 år, så vi kan få dækket alle områderne af på strækningen vi har ansvar for.
Alle børn under 14 år er selvfølgelig meget velkommen til at deltage sammen med forældrene.

Så snart tilmeldingerne er begyndt at komme vil vi tildele en områdeleder til hvert område og umiddelbart inden sommerferien vil den endelige placering blive meddelt.

Af hensyn tilden praktiske planlægning, er det vigtigt at vi har styr på mandskab INDEN sommerferien, så jo før du tilmelder jer, jo bedre styring og planlægning kan vi opnå..

Tilmeld dig som hjælper nu og hjælp klubben med en indtægt på mere end Kr. 50.000

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive eller ringe til:

Per Jacobsen på per.jacobsen@hukhaandbold.dk eller 2639 2045

Hilsen
Per Jacobsen